Stuur uw sport & nieuws berichten in naar    www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        Stuur uw sport & nieuws berichten in naar        www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        
 
 


Boxteldigitaal
sport
&
nieuws

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Koninklijke Onderscheiding aan Leo van de Heuvel
 

 

Koninklijke Onderscheiding aan Leo van de Heuvel

7 juni jl. zou de voetbalvereniging LSV het 50 jarig bestaan vieren met een jubileumreceptie in de vorm van een reunie en o.a. daarbij ook de leden die 50 jaar onafgebroken lid waren van de club in het zonnetje zetten. Om dit enigszins verassend te laten verlopen werden de plannen in klein comité gesmeed.

Bij de besprekingen merkte iemand op dat er initiatieven liepen om Leo van de Heuvel, een van de jubilarissen, voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Niet alleen voor zijn activiteiten voor LSV, maar ook voor zijn andere bijdragen aan de maatschappij en steun binnen zijn familiekring.
Al snel bedachten wij dat dit extra highlight aan het LSV jubileum zou kunnen toevoegen als die uitreiking gekoppeld zou kunnen worden aan het feest. De deels al aanwezige uitwerkingen zijn verder uitgebreid en bij de gemeente hebben we gevraagd of dit kans van slagen had. De eerste indruk was dat het wel potentie had, maar we kregen ook flink wat huiswerk mee om er een officiële aanvraag van te maken. Overigens met veel suggesties en een uitgebreide handleiding. Een zeer “meewerkende gemeente” in deze. Toen de feestelijkheden in juni werden afgelast zochten wij naar een nieuw moment voor met name deze uitreiking en in het zonnetje zetten van de jubilarissen. Gekozen werd voor 11 september, samen met de jaarlijkse kick off van het voetbalseizoen. Ook hierbij zijn we weer gedwarsboomd door het virus, maar voor het uitreiken van het lintje hebben we toch een corona veilige oplossing kunnen vinden.

Binnen LSV was het niet zo moeilijk de werkzaamheden van Leo aan de club op te sommen, het moeilijkste was nog te selecteren op de belangrijkste zaken zodat het een overzichtelijk geheel bleef. De lijst had veel langer kunnen worden. Zie hieronder!
Ook uit onze lijst met overige activiteiten van Leo hebben we een selectie moeten maken. De organisaties en mensen die we benaderden waren zonder uitzondering razend positief:
Het Salonta comité Boxtel waarvoor Leo meerdere malen naar Roemenië is geweest om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken bij bouwprojecten voor de allerarmsten
De wijkraad van Lennisheuvel, waarbij door de commissie CROL naast vele andere activiteiten vooral de bouw van de St. Jozefkapel en de muziekkiosk zijn uitgelicht.
Daarnaast was de leiding van het uitgezonden Bataljon SFOR 5 naar Bosnië erg content met zijn belangeloos werk voor het thuisfront comité. Leo’s zoon is twee keer op missie geweest.
Achter de hand hadden we ook nog:

 • Bestuurslid van Gemeenschapshuis Orion
 • Ouderraad en Medezeggenschapsraad St. Theresiaschool
 • Fanfare St. Arnoldus
 • Bestuurslid NVV bouwbond Boxtel
 • Personeelsvereniging Van der Linden Bouw
 • En vele privépersonen en familieleden die altijd een beroep op Leo konden doen

Historie bij de voetbalclub LSV:

•     Medeoprichter van LSV dus nu 50 jaar lid

Eerder vervulde functies binnen de voetbalvereniging LSV

 • Voorzitter (1999 2004) (2011-2014)
 • Voorzitter van de voetbalclub vraagt zeker een tijdsbesteding van meer dan 10 uur per week met incidentele uitschieters in drukke perioden.
 • Bestuurslid
 • Voorzitter jeugdafdeling, tijdens het seizoen enige uren per week (1985–1993)
 • Penningmeester
 • Kascontroleur/controller. Jaarlijks 2 avonden
 • Organiseren van activiteiten zoals de traditionele paaspuzzelrit, kien avonden, Uitwisseling Wittlich, darttoernooien e.d.
 • Voorzitter comité 25 jarig jubileum 1985
 • De organisatie van een voetbalclub jubileum vraagt gedurende 1 jaar een oplopende tijdsinvestering van enkele uren per maand tot vrijwel fulltime in de periode rondom het jubileumweekeinde
 • Uitvoerder bouw toegangsgebouw, tribune, bestuurskamer en renovatie kleedlokalen en clubhuis
 • Vanaf de oprichting tot nu in periodes, ook weer in aanloop tot aan piekperioden tijdens de daadwerkelijke uitvoering van een aantal uren per maand aan voorbereiding en honderd of meer uren tijdens de daadwerkelijke uitvoering

Huidige functies en taken:

 • Voorzitter reclame en sponsoring commissie
 • Nu gedurende ca. 10 jaar, Leggen van contacten, opstellen sponsoring contracten, het ontwerpen en plaatsen van reclameborden. Naar schatting 10 uur per maand.
 • Uitvoerder accommodatie onderhoud sportpark LSV en kartrekker vrijwilligersploeg
 • Wekelijks op maandag en vrijdagochtend daadwekelijk onderhoud als meewerkend voorman van de vrijwillige onderhoudsploeg. 10 tot 15 uur per week
 • Het onderhouden van de benodigde contacten met de betreffende gemeenteambtenaar en fungeren als opdrachtgever aan onderhoudsaannemers.

Bron vv LSV
Meer LSV voetbal nieuws >>>>


11-09-2020
 
 
Koninklijke Onderscheiding aan Leo van de Heuvel
 
 
 
Bekijk de foto`s >>>>

Blijf op de hoogte van sport & nieuws en volg www.boxteldigitaal .nl op instagram, twitter of like ons via facebook 

 
 

 

 

 
  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
copyright © www.boxteldigitaal .nl (hoby)